EEN BELANGRIJKE OPGAVE

De landbouwsector staat voor een groot aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen te doen. Een bundeling van krachten is nodig om hier stappen te maken voor een betere toekomst van landbouw in onze regio.

Landbouwnetwerk Salentein wil de motor zijn binnen deze landbouwtransitie, waarvoor in 2017 de basis is gelegd. Maar liefst 25 partijen kwamen bijeen op landgoed Salentein in Nijkerk en stelden het manifest van Salentein op. Dit geeft uitdrukking van de zorgen over de agrofoodsector in de regio en de wil om hier wat aan te doen. Samen met uiteenlopende partners en de boeren zelf zoeken wij naar oplossingen, wij ondersteunen, initiëren projecten en zorgen voor de nodige kennisoverdracht voor een goede toekomst van landbouw in de Regio Foodvalley. Doet u ook mee?

6 ACTUELE THEMA’S

Landbouwnetwerk Salentein heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Regio Foodvalley.

De thema’s zijn:

Klik op een thema en zie direct wat wij voor u kunnen betekenen

WIJ DOEN HET SAMEN

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Salentein.