We hebben superboeren in de Regio Foodvalley

Marijke Everts, directeur corporate affairs bij de VanDrie Group

‘Als agrarische sector vinden we het soms lastig om onze trots te uiten. Onterecht, want boeren hebben geen slecht imago. Burgers geven agrariërs een 7,8 als rapportcijfer. Ik zeg dan ook tegen elke boer dat hij trots mag zijn.

Trots ben ik ook op de VanDrie Group. Als wereldmarktleider voor kalfsvlees, (kalver)voeder en kalfsvellen exporteren we naar ruim zestig landen. De hele keten hebben we in eigen hand. Daarin zijn we wereldwijd uniek. We produceren eigen voer, hebben samenwerkingsverbanden met onze kalverhouders die voor de kalveren zorgen en eigen slachterijen. Een groot deel van onze kalverhouders is in de Regio Foodvalley gevestigd. Dat maakt een vitale, duurzame regio voor ons van groot belang.

Als Nederlands familiebedrijf hebben we een langetermijnvisie. De wereld willen we beter achterlaten voor volgende generaties. We willen beantwoorden aan de voorwaarden die de maatschappij stelt. De kalversector is daartoe in staat. Wij kunnen een vitale sector zijn die de hele wereld van smakelijk en duurzaam kalfsvlees voorziet.

Via het Netwerk Salentein kunnen we de dialoog met de maatschappij aangaan. Het komt erop aan elkaar eerlijk aan te spreken, maar ook goed naar elkaar te luisteren en begrip te tonen. Het Netwerk Salentein is een voorbeeld van hoe vele partijen kunnen samenwerken, lokaal draagvlak kunnen verwerven en nog meer krachten uit de regio kunnen bundelen. Dat is belangrijk voor onze kalverhouders en de toekomst van ons bedrijf. We hebben in de Regio Foodvalley zulke mooie bedrijven. Superboeren zijn het! Salentein kan het instrument zijn om die trots verder uit te dragen.’