Minister Schouten: landbouw moet duurzamer, voedsel wordt duurder

June 18th at 12:00am

Vandaag veel aandacht in de media voor de uitspraken van Minister Schouten. Zij pleit voor de omslag naar kringlooplandbouw. We betalen ook te weinig voor ons voedsel. De minister stelt aan de orde dat we de laatste decennia (in percentage van ons besteedbaar inkomen) hiervoor steeds minder zijn gaan betalen. Dat moet anders, aldus de minister. Lees het persbericht van het ministerie van 17 juni over het realisatieplan visie LNV en het commentaar in de NRC, tweede artikel in het NRC, het RD of AD.