Innovatie

Over de hele wereld wordt gekeken naar de bedrijven en kennisinstellingen in de regio Foodvalley. Deze positie is niet vanzelfsprekend. De regio loopt voorop in kennisdelen en netwerken bouwen, om samen verder te komen en te innovereren. Bijvoorbeeld door het toepassen van agrarische innovaties in de dagelijkse praktijk: Regio Foodvalley als proeftuin van de wereld. Benieuwd naar de projecten van Landbouwnetwerk Salentein? Kijk hieronder

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. Zo wil PEV het voor techniekleveranciers en pluimveehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC).

Doelen van de pilots zijn:

  1. betrouwbare reductiecijfers vaststellen van perspectiefvolle innovatieve technieken om deze te kunnen toepassen in de vergunningverlening;
  2. innovaties stimuleren door te faciliteren, partijen en kennis te verbinden en slimme meettechnieken in te zetten.
     De uitvoering van de pilots vindt plaats door PEV, in nauwe samenwerking met onderwijs (Aeres MBO Barneveld, Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit), regionale overheden, het bedrijfsleven en pluimveehouders.

Wilt u een proefstal of innovatie aanmelden? Neem dan contact op met Jan Workamp via: e-mail j.workamp@poultryexpertisecentre.com of mobiel 06 -53 29 98 21.