Waarderen en verdienen

De verdienmodellen van agrarische bedrijven zijn toe aan vernieuwing. Nu is het lastig om een goede boterham te verdienen. De boer van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar wellicht ook energie, natuur en kennis. De agrarische sector zorgt voor landschap, bodem en biodiversiteit en draagt bij aan een circulaire economie. Daarvoor wordt de sector nog te weinig gewaardeerd. Landbouwnetwerk Salentein zet in op waardering, een goede beloning en een eerlijke verdeling van winsten en risico’s. Lees hieronder meer over de verschillende projecten van dit thema.

Om inzicht te krijgen in je eigen verdienmodel helpt het om daar op een overzichtelijke manier naar te kijken. Je verdienmodel op een A3: heel overzichtelijk. Boeren krijgen een training, vullen hun eigen business model in en krijgen zo meer zicht op het huidige model en mogelijkheden om te vernieuwen. Zie ook het overzicht voor het  Business Model Canvas.

Deze training is onderdeel van het programma Landbouwtransitie in het kader van de Regiodeal. Ondernemers die meedoen met innovatieve pilots worden uitgenodigd om een training te volgen.

De Masterclass Korte Ketens is gericht op ondernemers die hun product via maximaal 1 schakel bij de eindconsument willen krijgen. De masterclass werd in 2018 – 2019 georganiseerd in de Regio FoodValley. Meer daarover lees je in dit nieuwsbericht van Regio Foodvalley. Het ligt in de planning om in het najaar van 2020 weer te starten met een Masterclass. Aanmelden kan via Boeraanhetroer.nl.

Masterclass Korte Ketens zijn in eerste instantie georganiseerd vanuit gemeente Rotterdam, in samenwerking met LTO Noord en Wageningen UR. In 2018-19 zijn 13 boeren uit de Foodvalley de uitdaging aangegaan. De boerenbedrijven krijgen begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden. De dertien boeren uit Foodvalley hebben hun plannen gepresenteerd op de slot-event op 17 mei 2019. Meer informatie o.a. op de website van gemeente Ede.

Bedrijven die meededen uit de regio o.a.: Eitje van de Boer en Milligreens.

Bekijk ook de onderstaande filmpjes over de Masterclass.

Het belang van financieel inzicht
Naast vakmanschap is in de agrarische sector ondernemerschap belangrijk. Een groot onderdeel van dit ondernemerschap is het hebben van financieel inzicht. Wij helpen u graag om uw kennis en inzicht in uw jaarcijfers te vergroten.

De cursus
Tijdens de cursus geeft Paul Kortekaas u handige tips hoe u uw boekhouding kunt analyseren. Paul werkte als docent Economie bij de Agrarische Hogeschool in Dronten en als kredietanalist bij de Rabobank. Aan de hand van praktijkcasussen legt hij boekhoudkundige begrippen uit en leert u deze toepassen op uw eigen bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de kasstroom en bent u in staat een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en investeringsbegroting op te stellen.

Wilt u ook meer financieel inzicht? Neem dan contact op met Erik Koelewijn Erik.Koelewijn@rabobank.nl en +31 6 22854762